Osebje

Spoznajte nas

Mi smo Vitadom

Živimo naše skupne vrednote. Dom starejših Črni Vrh ni zgolj institucija, ampak »moj dom«. Smo del enega prvih zasebnih socialnovarstvenih zavodov s koncesijo – Vitadom, ustanovljenega leta 1998.

V Vitadomu smo pri svojem delu zavezani k ohranjanju ravnovesja med strokovnostjo, zavzetostjo in empatijo.
Še posebej cenimo medsebojno podporo, dobre odnose in prijaznost.
Optimizem in odprtost za spremembe sta naši vodili za prihodnost.
Zavzemamo se za dostojanstven odnos na vseh nivojih, tako do naših stanovalcev in zaposlenih kot tudi do poslovnih partnerjev.

SODSodelovanje · Optimizem · Dostojanstvo

Več od starosti
Celostna oskrba človeka in ustrezno ravnovesje vrednot sta naši vodili
v skrbi za vitalno ter varno življenje vseh v Vitadomu.

Varnost · Empatija · Človečnost · Odprtost · Dostojanstvo · StrokovnosT · Agilnost · Razvoj · Optimizem · Sodelovanje · TImsko delo

S strokovno oskrbo,
prilagojeno potrebam posameznikov,
želimo postati prva izbira za tretje življenjsko obdobje.

Skip to content